คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

อาจารย์ประจำ

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 778