อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

[email protected] 091-745-9420
https://voralukklasukon.com


การศึกษา

 • PhD. นักศึกษาปริญญาเอก (อยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์) สาขาสื่อสารวิทยา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A. Communication Studies (Opt: Telecommunications and Film),California State University, Los Angeles. USA.
 • B.A. สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ (เรียงจากอดีตถึงปัจจุบัน)
 • สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก (2553) รับผิดชอบเป็นผู้เขียนบทหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้
 • My Best Bodyguard (2553) ร่วมเขียนบทกับสุมินตรา สุภาผล และเอกพจน์ กุดสุดา
 • 30+ โสด ออน เซลล์ (2554) รับผิดชอบเป็นผู้เขียนบทหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้
 • The Melody รักทำนองนี้ (2554) ร่วมเขียนบทกับทศพล ศรีสุคนธรัตน์ และมนชยา พานิชสาส์น
ผลงานเขียนบทภาพยนตร์สั้น
 • ผู้เขียนบท และผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง #Love En Route (เส้นทางรัก) ภาค 1-3 (2558-2559) อำนวยการสร้างโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดยภาคที่ 1 และ 3 เผยแพร่ผ่านทางฟรีทีวี, เทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ, สนามบินภายในประเทศและบนสายการบิน
 • ร่วมเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง Phahurat กำกับโดย โสรยา นาคะสุวรรณ เป็นหนังสั้น 1 ใน 62 เรื่องในภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง Bangkok Stories (2559) ฉายแบบจำกัดโรง และทางช่องทรูไทยฟิล์ม
ผลงานเขียนบทโทรทัศน์
 • ครีเอทีฟรายการซิทคอม ของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทผู้ช่วยผู้กำกับ และควบคุมการตัดต่อละครซิทคอม เรื่อง ตลกหกฉาก (2550-2551), รักต้องซ่อม (2550) และ เรื่องสั้นตลาดสด (2552)
 • ร่วมเขียนบทละครซิทคอมเรื่อง รักล้นๆ 9 คน 4 คู่ (2553,ช่อง 9), เฮฮาหน้าซอย (2554, ช่อง 7) สถานีบานฉ่ำ (2555,ช่อง 3), Cup Cake รักล้นครีม (2557, ช่อง 9), ขออภัยมือใหม่หัดโต (2557, ช่อง ThaiPBS), Good Morning นางฟ้า (2559, ช่องเวิร์คพอยท์) แดร็กคูล่าหารัก (2561,ช่องเวิร์คพอยท์), รักพลิกล็อก ตอนที่ 1 - 4 (2561, ช่อง 3)
 • ร่วมเขียนบทรายการโทรทัศน์ Miracle of Life (2554, ช่อง9) และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย โปรดิวเซอร์รายการวิทยุ MOL Radio (2554)
 • โปรดิวเซอร์รายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ 3 รายการ (Focus Asia, Namaste India, และ Land of the East) และผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ Made in Thailand ทำหน้าที่หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการถ่ายทำและการตัดต่อรายการออกอากาศทางช่อง Thailand Outlook Channel ซึ่งเป็นช่องข่าวภาษาอังกฤษในเครือ ASTV

ผลงานวิชาการ

 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “One Day – 20 ปีของวันระหว่างเรา” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์3 ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) : 179-184
 • บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง “American Dreams in China” ลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) : 205-209
 • บทความวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์ในงานสารคดีไตรภาคข้าวของ อุรุพงศ์ รักษสัตย์” (Cinematic Identity of Uruphong Raksasad’s Rice Trilogy) ร่วมกับ นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ อาจารย์ภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล หัวหน้าภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
 • บทความวิชาการเรื่อง “Documentary Club กับการสื่อสารการตลาดผ่านเฟสบุ๊ค” ร่วมกับ ต่อสกุล ถิระพัฒน์ อาจารย์ภาคภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
 • บทความวิชาการเรื่อง “ภาพยนตร์กับทฤษฎีแห่งความบันเทิง” ร่วมกับ ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
 • บทความวิจัยเรื่อง “ความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)” ร่วมกับ ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)
 • บทความวิจัยเรื่อง “หนังไทยกระแสหลักสู่หนังโลก : ห่วงโซ่มูลค่าและบทภาพยนตร์” ร่วมกับ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการเขียนบทภาพยนตร์และบทซีรีส์
 • อุตสาหกรรมภาพยนตร์