คณะนิเทศศาสตร์

ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ (DPU TV Studio Production)

ประกอบด้วยห้องสตูดิโอ 6 สตูดิโอ สำหรับบันทึกเทปโทรทัศน์รายการต่างๆ 3 สตูดิโอ และสำหรับบันทึกเทปโทรทัศน์แบบ Key Effect (Blue & Green Screen) อีก 3 สตูดิโอ

ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ (Editing Room)

นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานในการตัดต่อ ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องตัดต่อ VIP ด้วยคอมพิวเตอร์ PC 5 ห้อง ห้องตัดต่อ VIP ด้วยคอมพิวเตอร์ MAC 4 ห้อง และห้องตัดต่อรวมขนาดใหญ่ (Edit Pool Work Station) แบบ Non-Linear 30 ชุด

ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง (DPU Sound Studio)

เป็นห้องพากย์ภาพยนตร์และสารคดี พร้อมชุดตัดต่อเสียงระบบคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องบันทึกเสียงและจัดรายการวิทยุ 11 ห้อง ห้องผลิตงานเสียงแบบรอบทิศทาง (Digital Surround 5.1) เต็มรูปแบบ และห้องเสียง (Sound Library Server) คลังข้อมูลเสียงสำหรับงาน Audio Productions

สถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Shinnakhet Laksi Community Radio)

ออกอากาศด้วยระบบ FM ย่านความถี่ 91.25 MHz เป็นเวทีกลางอากาศไปสู่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีสร้างความพร้อมของนักศึกษาภาคปฏิบัติสู่การเป็นดีเจ นักจัดรายการวิทยุแบบมืออาชีพ

ห้องปฏิบัติการทางวารสารศาสตร์

เป็นห้องจำลองการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ E-News ที่สามารถผลิตงานด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก Macintosh

ห้องปฏิบัติหน่วยภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เป็นห้องพากย์เสียง 2 ห้อง ห้องตัดต่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกมีเครื่องปฏิบัติงานสำหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจำนวน 30 เครื่อง และมีชุดปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนอกสถานที่

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

เป็นดิจิทัลสตูดิโอ บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัล และใช้คลื่นวิทยุควบคุมระบบแสงไฟ ตกแต่งและแก้ไขภาพตามจินตนาการด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และเน้นฝึกทักษะพื้นฐานการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพขาว-ดำ เพื่อสร้างประสบการณ์พื้นฐานการถ่ายภาพ