คณะนิเทศศาสตร์

ที่อยู่

อาคาร 7 ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

02-954-7300 ต่อ 300,301

อีเมล

[email protected]

SOCIAL MEDIA