คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชาติณรงค์   วิสุตกุล
 
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (พ.ศ. 2537)
 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์   สาขาวารสารสนเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2543)
วุฒิบัตร หลักสูตร
 • ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง(บสก.) รุ่นที่1 โดย สถาบันอิศรา(สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย) และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2552)
 
งานวิชาการ
 • งานวิจัย การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย ปีพ.ศ. 2555
 • บทความวิจัย การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี2556 ปีที่7 ฉบับที่2 หน้า155 – 182 เอกสารประกอบการสอน วิชา JR327 การจัดทำหนังสือพิมพ์ ปีพ.ศ.2557
 
ผลงานเขียนและรางวัล
 • หนังสือ “กลืนกินความมืด” รวมเรื่องสั้น ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2560 
 • หนังสือ “เรื่องของฟ้าวลี สาวน้อยบนตึก” นวนิยาย ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2558
 • หนังสือ “คน(ไม่)เหมือนกัน” รวมเรื่องสั้น ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2554 หนังสือ “นางฟ้า...จากไปแล้ว” รวมเรื่องสั้น ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2547 ในโครงการนักเขียนดาวดวงใหม่ โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ประจำปี2552 จากเรื่องสั้น “ใบหน้าของโจโฉ” โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ได้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี2552 จากเรื่องสั้น หนูน้อยกลางถนนกับคนใจยักษ์ โดยบริษัทอมรินทร์ฯ
 • ได้รับรางวัลชมเชย พานแว่นฟ้า วรรณกรรมการเมือง ประจำปีพ.ศ.2545 จากเรื่องสั้น “ภาพเก่า” โดย รัฐสภาไทย และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 
ประสบการณ์วิชาชีพ
 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน Admin Fan Page : Story อ่าน-ได้-เรื่อง แฟนเพจที่นำเสนอผลงานวรรณกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เรื่องสั้น เรื่องสั้นหน้าเดียว เรื่องสั้นย่อหน้าเดียว บทความ บทกวี ภาพถ่าย ฯลฯ มีทั้งผลงานของผู้เขียนเอง และเปิดรับผลงานของนักเขียนอื่นๆ  มีผู้ติดตามกว่า 1,600 คน
 • พ.ศ.2559 - 2560 เขียนคอลัมน์ประจำในนิตยสาร New silk road จำนวน 2 คอลัมน์ได้แก่ The Legend of The Heroes นามปากกา ฉานต้าหลง และคอลัมน์ Short Story นามปากกา ชาติณรงค์ วิสุตกุล
 • พ.ศ.2559 บรรณาธิการหนังสือ “นรกบ้านนา” นักรบไทยในสมรภูมิลาว(2513-2514) เขียนโดย หัวหน้าใจ (พล.ต.ประจักษ์ วิสุตกุล) พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2559
 • พ.ศ.2553 – 2557 บรรณาธิการที่ปรึกษาและดูแลการผลิต หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และหนังสือพิมพ์ได้รับรางวัลพิราบน้อย ติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557   
 • พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551 ผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยภาษาไทย สถานีวิทยุนานาชาติจีน(CRI)  ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 • พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541 นักเขียนสารคดี Section Perspective หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันและ ผู้สื่อข่าวสายสื่อสารโทรคมนาคมหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชี่ยล เดย์บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 267