คณะนิเทศศาสตร์

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น้องๆนักศึกษาใหม่คณะนิเทศใหม่ Freshy ได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ ทั้งเรื่องภาพยนตร์ การแสดง การทำ.....

อ่านต่อ

เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับทุน 10,000 บาท

เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลือกคณะตรงใจ รับทุนตรงตัว 10,000 บาท ไม่มีสอบ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว เข้าเรียนได้เลย สมัครรับตรงตั้งแต่วันนี้ - 10 ส.ค.6.....

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำสาขาการประชาสัมพันธ์ และ อ.ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ จาก Digital Media Center คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้โครงการพัฒนาศักยภาพนัก.....

อ่านต่อ

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M โดย พี่ๆ กรรมการนักศึกษาคณะฯ ร่วมกับ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอด.....

อ่านต่อ

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiC นำนักศึกษาประชาสัมพันธ์จิตอาสาลงพื้นที่มอบของและทำกิจกรรม

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiC  นำนักศึกษาประชาสัมพันธ์จิตอาสา ลงพื้นที่มอบของและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) จ.สระบุรี ซึ่ง.....

อ่านต่อ

อ.ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทยกับชุมชนริมคลอง

อ.หนุ่ม นำนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiM คณะนิเทศศาสตร์ มหาววิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกิจกรรมกำหนดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ.....

อ่านต่อ

เรียนรู้นอกสถานที่ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC ทำกิจกรรมลงทำนาในพื้นที่ห้วยม่วง

เรียนรู้นอกสถานที่ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC นายกอบต.ห้วยม่วง ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พี่คมเพชร ครสิงห์ ศิษย์เก่า สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ D.....

อ่านต่อ

นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ ความสุขในสวนรถไฟ

นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ความสุขในสวนรถไฟ” โดยแบ่งเป็นการให้ฝึกถ่ายภาพสะท้อนชีวิตและสังคม ภาพถ่ายบุคคล ภาพเคลื่อนไหว ภาพผี.....

อ่านต่อ

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M ร่วมกับ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ &l.....

อ่านต่อ

หลักสูตรสือดิจิทัลและการสร้างสรรค์ นำนักศึกษาร่วมชมการรายงานข่าวเที่ยง NBT

หลักสูตรสือดิจิทัลและการสร้างสรรค์ นำนักศึกษาร่วมชมการรายงานข่าวเที่ยง NBT การรายงานข่าว ปฏิบัติการพาหมูป่ากลับบ้าน ในรายการข่าวเที่ยงNBT กันที่ดิจิทัลทีวี #NBT2HD หรือสถานีวิทยุโท.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ DPU เปิดสอบทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา ทุนเสริมโอกาส สำหรับ #Dek61

คณะนิเทศศาสตร์ DPU เปิดสอบทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา  ทุนเสริมโอกาส  สำหรับ #Dek61   ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา กำหนดการรับสมัครสอบทุนเร.....

อ่านต่อ

เด็กแอด TCAS61 สมัครรับทุนสูงสุด 15,050 บาท สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธูรกิจบัณฑิตย์

#เด็กแอด TCAS61 ลุ้นๆ แต่ถ้า Admissions ติดแล้ว ยังไม่ "ใช่"  มาสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธูรกิจบัณฑิตย์ 4 หลักสูตรแห่งอนาคต - สื่อสารการตลาดดิจิทัล - สื่อสารการแสดงดิจิทัล - ภา.....

อ่านต่อ