คณะนิเทศศาสตร์

นักศึกษา DigiC ชั้นปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกโครงงานนวัตกรรมการจัดการขยะร้านศูนย์บาท

ขอแสดงความยินดีกับทีม "ก้าว-ไกล" เจ้าของโครงงานนวัตกรรมการจัดการขยะ  “ร้านศูนย์บาท” โดยชุมชน เพื่อชุมชนท่าทราย ซึ่งเป็นทีมนักศึกษา DigiC ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกจากก.....

อ่านต่อ

บรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสารโดยอาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำภาคการสื่อการการตลาดดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับอาจารย์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม   .....

อ่านต่อ

คนเบื้องหลังคนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

คนเบื้องหลังคนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ คนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพในการทำงานให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยช.....

อ่านต่อ

เรียนรู้อย่างมีมุมมอง ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์การถ่ายทำจริงระดับมืออาชีพ

สาขาแห่งอนาคต สายนิเทศศาสตร์ เรียนรู้อย่างมีมุมมอง ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์การถ่ายทำจริงระดับมืออาชีพ กับ 4 สาขาเพื่ออนาคต  (สื่อสารการแสดงดิจิทัล / วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน.....

อ่านต่อ

โครงการ Train the Trainer ในหัวข้องานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานสตูดิโอ

คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดบริการวิชาการ โครงการ Train the Trainer ในหัวข้องานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานสตูดิโอ ให้กับคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก อบรมระหว่า.....

อ่านต่อ

ผลงานมิวสิควีดีโอสุดเจ๋ง จากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มาแล้ว !!! มิวสิควีดีโอสุดเจ๋ง จากนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ข.....

อ่านต่อ

เทศกาลผับ-พะ-ยนตร์ โชว์ของ ผลด้านภาพยนตร์ของนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เทศกาล "ผับ-พะ-ยนตร์" โชว์ของ ผลด้านภาพยนตร์ของนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ความเป็นมาของ ผับ-พะ-ยนตร์ ชื่อนี้มาจากอาจารย์มาโนช ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ภาควิชาภาพยนตร.....

อ่านต่อ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ Guest Speaker ให้กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็น Guest Speaker ให้กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เรื่อง Business Model Canvas และ เรื่อง Brand     คณะนิเทศศาสตร.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก  สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 จากการได้รับรางวัล - รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในรายการแข่งเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอา.....

อ่านต่อ

นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานวิดีโอคลิป DPU LLC : Learning, Leisure and Creativity

ชาวนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานวิดีโอคลิป  ในหัวข้อ "DPU LLC : Learning, Leisure and Creativity  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างสรรค์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ"  โดยมีการตัด.....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2/2560 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2/2560  ตั้งแต่ 1 พ.ย.-23 ธ.ค.60 เปิดเรียน 8 ม.ค.61 ไม่จำกัดเกรด /รับผู้จบ ม.6 / ปวช. ปวส. กศน.หรือเทียบเท่า และผู้กำลังศึก.....

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกให้ทุนเรียนดี และ ทุนเสริมโอกาส คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2560

ประกาศผลการคัดเลือกให้ทุนเรียนดี และ ทุนเสริมโอกาส คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2560 .....

อ่านต่อ