คณะนิเทศศาสตร์

การเสวนาวิชาการ สื่อ แวด ล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเสวนาวิชาการ "สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" การเผยแพร่และอธิบายแนวคิด "นิเวศสื่อ" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.45 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิท.....

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฎบัติการ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่3

นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฎบัติการ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่3 ประจำปี2561 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ วันที่ 19-22 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมอุทยา.....

อ่านต่อ

บรรยากาศการเรียนวิชา CA213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ของน้องใหม่ปี 1

บรรยากาศการเรียนวิชา CA213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ของน้องใหม่ปี 1  คณะนิเทศศาสตร์ DPU สอนโดย ผศ.สุทิน โรจนประเสริฐ   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักส.....

อ่านต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับท่าน ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับท่าน ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่มาสอนปริญญาเอก  ในรายวิชา ทฤษฎีและการพัฒนาองค์ความรู้นิเท.....

อ่านต่อ

สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน นอกสถานที่

​รายวิชา RT404 การศึกษางานวิทยุและโทรทัศน์ในสถานประกอบการ ของภาควิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (Digi M)  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย.....

อ่านต่อ

สุดเจ๋ง เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศการประกวดไวรัลคลิป

สุดเจ๋ง เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศการประกวดไวรัลคลิปในหัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์ : Let’s have fun on weekday” ททท. ทีม ติดล้อแม็กซ์ นายทัก.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ สายพิน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ สายพิน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนักศึกษาพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศ.....

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

​พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักนิเทศศาสตร์ 2561 ให้น้องใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #dek61 .....

อ่านต่อ

คนรุ่นใหม่ คือ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันโลก ทันอนาคต กับการเรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล

คนรุ่นใหม่ คือ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันโลก ทันอนาคต กับการเรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล     หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  Digital Marketing Communication (DigiC) “สร้.....

อ่านต่อ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ว.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ.....

อ่านต่อ

เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล #DigiC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ   หลักสู.....

อ่านต่อ