คณะนิเทศศาสตร์

ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์ มาให้วิทยาทานกับน้องๆ นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์

    ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์ มาให้วิทยาทานกับน้องๆ นักศึกษา สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU วันนี้ แบรนด์คืออะไร แบรนด์คื.....

อ่านต่อ

ขอขอบคุณคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะนิเทศศาสตร์ DPU ได้ 4.40 คะแนน ถือเป็นระดับดี

ขอขอบคุณคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายใน 4.40 คะแนน ถือเป็นระดับดี   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรก.....

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่ทำโครงการ MC We Share 8.0

นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยผศ.สุรางคนา ณ นคร และ ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม ลงพื้นที่ทำโครงการ MC We Share 8.0 : Local Experiences Project @ ภูผาม่าน จ.ขอ.....

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งหนังสั้นเข้าร่วมเทศกาลหนังผับ พะ ยนตร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนส่งหนังสั้นเข้าร่วมเทศกาลหนัง "ผับ-พะ-ยนตร์ ครั้งที่ 2" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมถึงศิษย์เก่า ที่สนใจในงานด้านภาพยนตร์ .....

อ่านต่อ

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อภูมิทัศน์สื่อ 4.0

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ DPU ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ "ภูมิทัศน์สื่อ 4.0" ให้กับสภาผู.....

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน 50th DPU Green Minimarathon 2018

ขอเชิญร่วมงาน 50th DPU Green Minimarathon 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เส้นทางวิ่ง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค รับจำนวนจำกัด 2000 คน ระย.....

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมในยุค Digital

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  .....

อ่านต่อ

กระบวนทำข่าวออนไลน์ยุค 4.0 ภาคสนามด้วยมือถือ

กระบวนทำข่าวออนไลน์ยุค 4.0 ภาคสนามด้วยมือถือ  โดยวิทยากรคุณนัท ปิยะชาติ คงถิ่น ผู้สื่อข่าวจากThai PBS ที่มาแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษา #RT370   .....

อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Mini-capstone

การจัดการเรียนการสอนแบบMini-capstone มหาวิทยาลัยมีการปรับกระบวนการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในปี 2560 คณะต่างๆ ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไปได้ปรับหลักสู.....

อ่านต่อ

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คำแนะนำสำหรับอาจารย์ที่มีความสนใจนำงานของตนเองไปนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. สำรวจงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มี theme หรือ topic.....

อ่านต่อ

แมน การิน ศตายุส์กับ วิชา MC396 Celebrity Lecture Series ของ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

วิชา MC396 Celebrity Lecture Series ของคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณแมน การิน ศตายุส์ นักออกแบบตัวเลข/นักแสดง/พิธีกร และ ปัจจุบันเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเอไอเอส แคมเปญ&rdq.....

อ่านต่อ

โปรเจค Capstones คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2561

​โปรเจค Capstones ในรูปแบบ Elevator Pitch เพื่อบอกที่มาของปัญหา วิธีแก้ปัญหา โมเดลธุรกิจ ต้นแบบสื่อที่ทำขึ้นมา รูปแบบการดำเนินงาน พันธมิตรและเครือข่าย     .....

อ่านต่อ