คณะนิเทศศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ "รัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" * หมดเขตส่งภาพ 24 มกราคม 2560   .....

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดาวโหลดใบสมัคร ระดับต้น กลาง สูง(word) ระดับต้น กลาง สูง(PDF) ตารางการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศระดับต้น กลาง สูง รายละเอียด กำหนดการอบรมผู้ประกาศระดับกลาง กำหนดการอบรมผู้ประกาศระด.....

อ่านต่อ

นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในรายวิชา

นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในรายวิชา "รู้เท่าทันสื่อ" เป็นตัวแทนคน GenY เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวออนไลน์แคมเปญ #effortlesssaving #เปย์ไม่เจ็บเก็บไม่จน โดยแบง.....

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรมคอร์สสอนร้องเพลงและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร จัดโดยนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เคยมีปัญหาไหม เวลาต้องขึ้นเวทีร้องเพลงในงานสำคัญ งานสังสรรค์ต่าง ๆ  คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถ.....

อ่านต่อ

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ENG2/2559

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกท่านที่สนใจ เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ENG2/2559 ​ ฟรี รายละเอียดตามแนบ   .....

อ่านต่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และความเป็นมืออาชีพ อ.ภานุรัตน์ พรหมคชสุต ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว จากช่อง 7

คาบแรกของ อ.ภานุรัตน์ พรหมคชสุต ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว จากช่อง 7 ในวิชา RT301 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุ-โทรทัศน์ ขอขอบคุณอาจารย์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และความเป็นมื.....

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ "รัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" * หมดเขตส่งภาพ 24 มกราคม 2560 .....

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “The Art of Digital Photography”

ขอเชิญผู้สนใจทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “The Art of Digital Photography” หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจจากประปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก.....

อ่านต่อ

นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มาเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้มาเยี่ยมชมสตูดิโอ คณะนิเทศศาตร์ และได้ทดลองอักรายการและใช้อุปกรณ์จริง .....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

.....

อ่านต่อ

ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์  ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมคนแรกของ DPU และน่าจะเป็นคนแรกของประเท.....

อ่านต่อ

ปริญญาเอกเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.dpu.ac.th/dca/ .....

อ่านต่อ