คณะนิเทศศาสตร์

คนรุ่นใหม่ คือ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันโลก ทันอนาคต กับการเรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล

คนรุ่นใหม่ คือ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันโลก ทันอนาคต กับการเรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล     หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  Digital Marketing Communication (DigiC) “สร้.....

อ่านต่อ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ว.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ.....

อ่านต่อ

เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล #DigiC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ   หลักสู.....

อ่านต่อ

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น้องๆนักศึกษาใหม่คณะนิเทศใหม่ Freshy ได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ ทั้งเรื่องภาพยนตร์ การแสดง การทำ.....

อ่านต่อ

เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับทุน 10,000 บาท

เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลือกคณะตรงใจ รับทุนตรงตัว 10,000 บาท ไม่มีสอบ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว เข้าเรียนได้เลย สมัครรับตรงตั้งแต่วันนี้ - 10 ส.ค.6.....

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำสาขาการประชาสัมพันธ์ และ อ.ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ จาก Digital Media Center คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้โครงการพัฒนาศักยภาพนัก.....

อ่านต่อ

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M โดย พี่ๆ กรรมการนักศึกษาคณะฯ ร่วมกับ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอด.....

อ่านต่อ

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiC นำนักศึกษาประชาสัมพันธ์จิตอาสาลงพื้นที่มอบของและทำกิจกรรม

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiC  นำนักศึกษาประชาสัมพันธ์จิตอาสา ลงพื้นที่มอบของและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) จ.สระบุรี ซึ่ง.....

อ่านต่อ

อ.ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทยกับชุมชนริมคลอง

อ.หนุ่ม นำนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiM คณะนิเทศศาสตร์ มหาววิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกิจกรรมกำหนดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ.....

อ่านต่อ

เรียนรู้นอกสถานที่ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC ทำกิจกรรมลงทำนาในพื้นที่ห้วยม่วง

เรียนรู้นอกสถานที่ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC นายกอบต.ห้วยม่วง ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พี่คมเพชร ครสิงห์ ศิษย์เก่า สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ D.....

อ่านต่อ

นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ ความสุขในสวนรถไฟ

นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ความสุขในสวนรถไฟ” โดยแบ่งเป็นการให้ฝึกถ่ายภาพสะท้อนชีวิตและสังคม ภาพถ่ายบุคคล ภาพเคลื่อนไหว ภาพผี.....

อ่านต่อ