คณะนิเทศศาสตร์

สุดยอด CommArts Freshy Star 2018 นักศึกษาดาวดวงใหม่บนโลกดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

สุดยอด CommArts Freshy Star 2018 นักศึกษาดาวดวงใหม่บนโลกดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์       #NitadeDPU #CommArtsFreshyStar   รางวัลที่ 1 Popular CommArts Freshy Star ถ้วยรางวัล + สายสะพาย + เงินรางวัล 1000 บาท รา.....

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการสอบปิดเล่มดุษฎีนิพนธ์ ของ พันเอกหญิงพิชญาวี เกื้อสกุล หัวข้อเรื่อง กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาโทรทัศน์สาธารณะในยุคดิจิทัล

ภาพบรรยากาศการสอบปิดเล่มดุษฎีนิพนธ์ ของ พันเอกหญิงพิชญาวี เกื้อสกุล หัวข้อเรื่อง กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาโทรทัศน์สาธารณะในยุคดิจิทัลภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่ง.....

อ่านต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ คนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาสกับการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD) ร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ “คนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาสกับการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน” สภาผู้ชมและผ.....

อ่านต่อ

เรียนสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ" ลงมือจริง ทำจริง มีประสบการณ์จริง สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล #FD คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://commarts.dpu.ac.th/film-digital-media.html   ค.....

อ่านต่อ

การเสวนาวิชาการ สื่อ แวด ล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเสวนาวิชาการ "สื่อ-แวด-ล้อม: นิเวศสื่อที่ดีเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" การเผยแพร่และอธิบายแนวคิด "นิเวศสื่อ" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.45 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิท.....

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฎบัติการ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่3

นักศึกษาสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฎบัติการ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่3 ประจำปี2561 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ วันที่ 19-22 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมอุทยา.....

อ่านต่อ

บรรยากาศการเรียนวิชา CA213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ของน้องใหม่ปี 1

บรรยากาศการเรียนวิชา CA213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร ของน้องใหม่ปี 1  คณะนิเทศศาสตร์ DPU สอนโดย ผศ.สุทิน โรจนประเสริฐ   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักส.....

อ่านต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับท่าน ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอต้อนรับท่าน ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่มาสอนปริญญาเอก  ในรายวิชา ทฤษฎีและการพัฒนาองค์ความรู้นิเท.....

อ่านต่อ

สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน นอกสถานที่

​รายวิชา RT404 การศึกษางานวิทยุและโทรทัศน์ในสถานประกอบการ ของภาควิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (Digi M)  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย.....

อ่านต่อ

สุดเจ๋ง เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศการประกวดไวรัลคลิป

สุดเจ๋ง เด็กภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศการประกวดไวรัลคลิปในหัวข้อ “เที่ยวระยอง ท่องเมืองจันท์ : Let’s have fun on weekday” ททท. ทีม ติดล้อแม็กซ์ นายทัก.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ สายพิน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์ สายพิน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนักศึกษาพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศ.....

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

​พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสัญลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักนิเทศศาสตร์ 2561 ให้น้องใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #dek61 .....

อ่านต่อ