คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ทีมพากย์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ทีมพากย์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพากย์และการใช้เสียง" รุ่นที่1 

สอนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวม 40 ชั่วโมง
- ฝึกพากย์กับนักพากย์มืออาชีพ
- ค้นหาเอกลักษณ์ของเสียงตัวเอง
- เรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักพากย์
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านเสียงต่างๆ เช่น พากย์โฆษณาสินค้า สปอตวิทยุ พากย์หนัง Youtuber Gamecaster 

เริ่มอบรมวันที่ 9, 10, 16, 23, 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-17.00 น.  สถานที่อบรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค่าสมัครท่านละ 8,000 บาท (มาเป็นคู่ลดทันทีท่านละ 500 บาท)
หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

สอบถามรายละเอียด 087-087-5599 และ 02-594-7300 #300,301

Facebook: นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Facebook: ทีมพากย์อินทรีOfficial