คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาชั้นปี 3 DigiM หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU ผลิตสื่อเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

นักศึกษาชั้นปี 3 DigiM หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU
นำโดย ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร ร่วมกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 7
ในวันที่ 5 และ 12 พ.ย.2561 ณ รร.ศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี

RT398 วิชาการผลิตสื่อเพื่อคนพิการ