คณะนิเทศศาสตร์Special Nitade Days เปิดบ้านนิเทศศาสตร์ Fantasy World มอบทุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

มาแล้ว...Special Nitade Days

เปิดบ้านนิเทศศาสตร์ Fantasy World มอบทุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

สมัครเรียนและมอบตัวในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
ทั้งได้ทั้ง 4 สาขา
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ประชาสัมพันธ์ โฆษณาและสื่อสารการตลาดเดิม)
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

*สำหรับผู้ยื่นกู้ กรอ./กยศ. จ่ายเพียง 2,000 บาท 
และผู้ไม่ยื่นกู้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาท

เมื่อสมัครและมอบตัวเรียบร้อยแล้วรับบัตรนักศึกษาทันที

ติดต่อสมัครและสอบถามข้อมูล
@nitadedpu
โทร.02-954-7300 ต่อ 300, 301