คณะนิเทศศาสตร์บรรยากาศการลอดซุ้ม เล่นน้ำ วันวิสาสะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกอจบัณฑิตย์

บรรยากาศการลอดซุ้ม เล่นน้ำ วันวิสาสะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกอจบัณฑิตย์  ซึ่งสำหรับ DPU แล้วนั้น วันวิสาสะ คือวันจัดกิจกรรมสันทนาการ เน้นความสนุก ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันระหว่าง อาจารย์-ลูกศิษย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง และผองเพื่อน วิสาสะคือการถือว่าสนิทสนมเป็นกันเอง โดย DPU เราจะไม่เรียก “การรับน้อง” แต่เรียกว่า มาวันวิสาสะ มาเล่นโดยสมัครใจด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน