คณะนิเทศศาสตร์รายการกล้าทำดี ตอน การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ณ คณะนิเทศศาสตร์ DPU


รายการกล้าทำดี ตอน "การศึกษาไทยแลนด์ 4.0" ณ คณะนิเทศศาสตร์ DPU อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (HD 784 & SD 75)          
โดยมีอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์
ในการร่วมในรายการ