คณะนิเทศศาสตร์วิชา MC396 Celebrity Lecture Series ของ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้ คุณปรเมศวร์ มินศิริ

วิชา MC396 Celebrity Lecture Series ของ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้ คุณปรเมศวร์ มินศิริ แห่ง Kapook.com และ ผู้ก่อตั้ง Sanook.com มาบรรยายเรื่อง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

วิชานี้อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ และ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช