คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนคนพิเศษอย่างคุณ Dek62 เข้าร่วมงาน Open House 2018 Exploring Your eXclusive มาค้นหาความพิเศษในตัวคุณ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนคนพิเศษอย่างคุณ Dek62 หรือผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมงาน Open House 2018 "Exploring Your eXclusive"
"มาค้นหาความพิเศษในตัวคุณ" ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
@คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- โรงละคร DPU HALL
- สตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์
- สตูดิโอ 2 คณะนิเทศศาสตร์

พบกับ 4 หลักสูตรที่ทันสมัยด้านนิเทศศาสตร์ 
- หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล    (FD)
- หลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล     (PlayC)
- หลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล     (การตลาด ประชาสัมพันธ์และโฆษณา เดิม**) (DigiC)
- หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ( วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เดิม **) (DigiM)

พร้อมพบกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น แบบพิเศษสุด และบูธกิจกรรมอีกมากมายภายในงานนี้

**พิเศษสุด**
มาสมัครเรียนคณะนิเทศศาตร์ทุกหลักสูตร จ่ายเพียง 1,000 บาท *กู้ กรอ. กยศ. จ่ายเพียง 2,000 บาท
สามารถทำบัตรนักศึกษาได้เลย 
แถมรับส่วนลดทุนการศึกษา 18,000 บาท ทุกหลักสูตร

ติดต่อ โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 300, 301
Facebook :
https://business.facebook.com/CommArtsDPU
อีเมล : commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวสะท้อนที่ดีของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็ว เราสังเกตเห็นถึงโอกาสที่เข้ามาอย่างมากมาย ในยุคที่คนทุกคนสัมผัสกับโลกดิจิทัลทั้งเรื่องสื่อและการดำเนินชีวิตทั่วไป เราเห็นโอกาสที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ที่มีจิตวิญญาณของนักธุรกิจ Startup ชอบทำธุรกิจใหม่ๆ นักนิเทศศาสตร์ที่เรียนกับเรา จะชำนาญทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งการสื่อสารการตลาด เก่งทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง  เป็นตัวจริงที่เล่นกับช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ได้ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ข้อมูลคณะนิเทศศาสตร์
http://commarts.dpu.ac.th/

ลงทะเบียนเข้ารวมงาน Open House 2018 คณะนิเทศศาสตร์
https://openhouse.dpu.ac.th/register