คณะนิเทศศาสตร์เทศกาลหนัง ผับ-พะ-ยนตร์ ครั้งที่ 2 ที่ Studio TV2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เทศกาลหนัง "ผับ-พะ-ยนตร์" ครั้งที่ 2
20-21 พฤศจิกายน 2561 15.00 น.เป็นต้นไป
ที่ Studio TV2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์