คณะนิเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติ FD332 การผลิตรายการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาคปฏิบัติ FD332 การผลิตรายการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เรียนสาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล #FD คณะนิเทศศาสตร์
จบแล้วทำงานอะไร ??

- ผู้ผลิตภาพยนตร์ 
- ผู้กำกับภาพยนตร์ 
- ผู้เขียนบทภาพยนตร์ 
- นักธุรกิจเจ้าของโปรดักชั่นเฮ้าส์ 
- ช่างภาพ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตัดต่อ 
- งานกราฟิก

ข้อมูลหลักสูตร http://commarts.dpu.ac.th/film-digital-media.html 
ค่าเทอม 35,750 บาท/เทอม