คณะนิเทศศาสตร์เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

เรียนสื่อสารการตลาดดิจิทัล #DigiC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

 
หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing Communication (DigiC)
“สร้างมูลค่าให้สื่อบนโลกออนไลน์ ด้วยศาสตร์การสื่อสารดิจิทัล” พื้นที่ของผู้ที่จะครอบครองอาณาจักรโลกดิจิทัล ชำนาญการใช้ศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัล ทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าให้สื่อของตนเองในโลกออนไลน์ 
 
เรียนจบแล้วทำอะไร
นักธุรกิจสื่อ ผู้ก่อตั้งเอเยนซีการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาออนไลน์ Content Editor นักวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
 
หลักสูตรทันสมัย
http://commarts.dpu.ac.th/digic