คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรพันธ์ุใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานในอนาคต ​ค่าเทอม 4 หลักสูตรที่ทันสมัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธ์ุใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานในอนาคต ​
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ 
" ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม "​

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC
ข้อมูลหลักสูตร http://www.dpu.ac.th/commarts/digic/ 
ค่าเทอม 35,450 บาท 
............................

หลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล 
ข้อมูลหลักสูตร http://commarts.dpu.ac.th/performing-arts.html
ค่าเทอม 35,750 บาท
............................

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DigiM 
ข้อมูลหลักสูตร http://commarts.dpu.ac.th/digim/
ค่าเทอม 35,750 บาท
............................

หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FD 
ข้อมูลหลักสูตร http://commarts.dpu.ac.th/film-digital-media.html 
ค่าเทอม 35,750 บาท

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่
fb : commArtDPU
line : @nitadedpu

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th