คณะนิเทศศาสตร์กิจกรรมอบอุ่น Freshy Nitade DPU61สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดีในงานรับน้องคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมอบอุ่น Freshy Nitade DPU61สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดีในงานรับน้องคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม First Group Building Activities 
ให้น้องใหม่ ร่วมกับคณาจารย์ทุกหลักสูตร
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล​​