คณะนิเทศศาสตร์โครงการติดปีกฝัน การใช้ SmartPhone ในการถ่ายทำ

โครงการติดปีกฝัน เพื่อนักศึกษาที่ชอบสายงาน Production จัดโดยทีมอาจารย์จาก Content Creation Academy : CCA (แผนกเทคโนนิเทศ) วันนี้สอนหัวข้อ การใช้ SmartPhone ในการถ่ายทำ