คณะนิเทศศาสตร์กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้านักศึกษาใหม่จะพร้อมกันบริเวณลานอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และ อาจารย์สนั่น เกตุทัต เพื่อทำพิธีสักการะพระสิทธิธาดาและเคารพอนุสาวรีย์สองผู้ก่อตั้ง จากนั้นนักศึกษาใหม่จะเดินแถวเข้าห้องประชุม โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

           
จากนั้นเป็นช่วง “เรามาพบกัน(ต์)” นักศึกษาจะได้พบกับ “กันต์ กันตถาวร” พิธีกรสุดฮอตจากรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงระหว่างเรียนอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยช่วง สนามทดลองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้คอนเซปต์ เราเรียนรู้กันอย่างไรในโลกยุคอนาคต โดย อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่อด้วยความสนุกสุดมันส์กับ DPU Music Festival 2017

           
งานปฐมนิเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยแบ่งวันปฐมนิเทศตามวิทยาลัย / คณะ ดังนี้
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)
           
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
คณะรัฐประศาสตร์ศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์