คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ DPU ที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์

ขอแสดงความยินดีกับ ชาว FD คณะนิเทศศาสตร์ DPU ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ Amazing Zoo 2017 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมนักศึกษาทีมนี้ชื่อทีม Mini Project ชื่อผลงาน Happiness ประกอบด้วย 1.นางสาวพณาไพร ยิ้มพงษ์ 2.นางสาวอรยา พิมพ์พรภัทร 3.นางสาวรุ่งนภา ปรีดีวงษ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ 
สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์วันนี้ 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศ
ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งด้านดิจิทัล และเบื้องหน้าเบื้องหลัง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/