คณะนิเทศศาสตร์เรียนนิเทศศาสตร์ศาสตร์แห่งการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ (อังกฤษ: Communication Arts) หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ศาสตร์แห่งการสื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและการออกแบบสื่อดิจิทัลแบบสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล  การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศมีทั้ง ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งด้านดิจิทัล และเบื้องหน้าเบื้องหลัง
สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้ 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท
"ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/

โปรโมชั่น สมัครวันนี้ - 31 มีนาคม 2561
รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท
คลิกสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์