คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ อาชีพในฝันของ คนหนุ่ม-สาว ยุคดิจิทัล

นิเทศศาสตร์คณะในฝัน คนหนุ่ม-สาวที่อยากเรียน มีอนาคต

สมัยนี้ ดารา-คนข่า ถือว่าเป็นอาชีพที่คนหนุ่ม-สาทุกวงการอยากเดินเข้ามาสู่อาชีพนี้มากที่สุด หากสังเกตดูทุกยุคทุกสมัย ช่วงที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละปีนั้น หารู้ไม่ว่าคณะที่ "เด็กรุ่นใหม่" เลือกเรียนมากสุดคือ คณะนิเทศศาสตร์ 

          
เพราะทุกคนหวังว่าเรียนจบสาขานี้ไปแล้ว อาจได้โอกาสมาร่วมงานวงการบันเทิง ทํางานทีวี-โฆษณา-ภาพยนตร์ และ "งานข่าว" ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อีกอย่าง "คณะนิเทศศาสตร์" นั้นจะเป็นสาขาที่เรียนไม่หนัก และมีโอกาสได้ทํากิจกรรมมากมาย 

ยิ่งสมัยนี้หลายสถาบันจะเปิด "คณะนิเทศศาสตร์" ขึ้นมาเกือบหมดแล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอย่าง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล


น่าดีใจมาก "คนวงการข่าว" สมัยนี้มีคลื่นลูกใหม่เข้าร่วมสร้างสรรค์สังคมมากมาย ตามแนวทางและอุดมการณ์แต่ละคน เพราะฉะนั้น "คนรุ่นใหม่ ไฟแรง" นั้นถือว่าเป็นพลังสําคัญทางสังคม เพราะถ้า "คนข่าว" ที่ก้าวมาสู่วิชาชีพนี้ ทํางานตามสาขาที่ร่ำเรียนมา มีจรรยาบรรณที่ดีงาม น่าจะเป็นสิ่งสวยงามมาก 

เพราะความคิดการมีโลกทัศน์ในยุค "ดิจิตอล" นี้ ย่อมมีความหลากหลาย และมีหลักเหตุผลที่ต่างกันไป บางคนได้รับการถ่ายทอดจาก "คนข่าวรุ่นอาวุโส" มาช่วยเติมความคิด มุมมองเข้าไป ทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ยิ่ง "คนข่าวเลือดใหม่" เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวงการ "นักนิเทศศาสตร์" ถือว่าเป็นอาชีพแขนงหนึ่งที่มีเกียรติทางสังคม เพราะยุคนี้กําลังมีอิทธิพลต่อสังคมสื่อยุค "นิว มีเดีย" อย่างมาก หาก "นักศึกษา" ที่กําลังเล่าเรียนอยู่ ขอให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เชื่อว่า "งานกําลังรอ" พิสูจน์ฝีมือ "คนเก่ง" อยู่ ขึ้นอยู่กับ "ขอให้รักวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาจริง" เท่านั้น อย่าเรียนเพราะเห็นว่า "เท่ โก้ หรู ตามเพื่อน"

เรียนนิเทศศสตร์ไม่มีตกงานแน่นอน

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คลิกสมัครเรียนรับทุนการศึกษา 15,000 บาท ถึง 31 มีค 61 

อ้าวอิงข้อมูลบ้างส่วนจาก unigang.com
เรียบเรียงโดย Treeoflove