คณะนิเทศศาสตร์พี่เข้ม นักศึกษาปี 1 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พี่เข้ม นักศึกษาปี 1 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
เปลี่ยนการเรียนที่ชอบ เป็นอนาคตที่ใช่
ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์วันนี้ 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท (วันนี้ - 31 มีค 61)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์