Iphone

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

20-21 พ.ย.นี้นะจ๊ะ รับทุนการศึกษา 20,000 บาทในงาน DPU Open House2018 ที่คณะนิเทศศาสตร์ ดินแดนแห่งแฟนตาซี เวิลด์ (Fantasy World)

รับทุนการศึกษา 20,000 บาทในงาน DPU Open House2018  ที่คณะนิเทศศาสตร์ ดินแดนแห่งแฟนตาซี เวิลด์ (Fantasy World) ดินแดนแห่งจินตนาการแ..... อ่านต่อ

Image

การนำเสนอเรื่อง การสร้างแบรนด์ชุมชน ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU

การนำเสนอเรื่อง “การสร้างแบรนด์ชุมชน ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น” (ผศ.สุรางคนา ณ นคร) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขากา..... อ่านต่อ

วีดีโอ

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery