Iphone

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

ประตูสู่การเป็นผู้ประกาศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กสทช. เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

ประตูสู่การเป็นผู้ประกาศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กสทช.  เปิดรับสมัครหลักสูตร..... อ่านต่อ

Image

ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

​คุณวัชระ แวววุฒินันท์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด&nbs..... อ่านต่อ

วีดีโอ

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery