Iphone

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

ประกาศขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิเทศศาตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมงานปัฉฉิม บุพเพสันนิวาส

ประกาศขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิเทศศาตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมงานปัฉฉิม บุพเพสันนิวาส บุพเพ..... อ่านต่อ

Image

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ DPU เปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ DPU เปิดรับสมัครแล้วสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เริ่มเรียนเดือนสิง..... อ่านต่อ

วีดีโอ

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery